Human Resources Policy
To apply for a job ik@cangurione.com.tr can send your resume to the e-mail address.
KİMLİK BİLGİLERİ
Adı, Soyadı Fotoğraf Seçiniz
Doğum Yeri Doğum Tarihi
Cinsiyeti  Erkek    Kadın
Adresi
Telefonu Ev:    Cep:
Askerlik Durumu
Bağlı Olduğu Sosyal Güvenlik Kurumu ve No veya Emekli Tahsis Adresi :
Vergi Numarası
T.C. Kimlik Numarası
Kan Grubu

AİLE BİLGİLERİ
Medeni Durumu  Evli    Bekar   Dul
Bakmakla Yükümlü Olduğu Kimseler Adı,Soyadı Yaşı Mesleği /Okulu
Anne
Baba
1. Çocuk
2. Çocuk
3. Çocuk
4. Çocuk
5. Çocuk

EĞİTİM ÖĞRENİM BİLGİLERİ
  Okul Adı ve Bölümü Mezuniyet Durumu Derecesi
İlköğretim
Lise
Yükseköğrenim
Lisans Üstü
Diğer
Yabancı Dil Biliyor musunuz? Derecesi 1.Yabancı Dil:
2.Yabancı Dil:
Bilgisayar Kullanma ve Programlar
Sürücü Belgeniz var mı? Tarih ve Sınıfı
Bu İşle İlgili Kullandığınız Araç ve Cihazlar
Katıldığınız Kurslar Konusu Süresi Kursun Alındığı Yer
 
 
 
İş Deneyimleriniz İşyeri ve Görev Süresi Ayrılış Sebebi
 
 
 
 

KİŞİSEL BİLGİLER
Sağlık Sorununuz Var mı?
Seyahate Engel Bir Durumunuz Var mı?
Sigara ve Alkol Kullanıyor musunuz?
Adli Sicil Kaydınız Var mı?
Hobileriniz Nelerdir?
Üyesi Olduğunuz Dernek veya Vakıflar

REFERANSLAR
Referanslarınız Adı Soyadı-İşyeri Telefon Numarası
 
 
 

GÖREVLE İLE İLGİLİ BİLGİLER
İş Başvurusu Yapılan Görev
Ne Zaman Çalışmaya Başlayabilirsiniz ?
Görev Gereği İkamet Değiştirebilir misiniz?
Görev Gereği Fazla Mesai Yapabilir misiniz?
En Son Çalıştığınız Yerden Aldığınız Ücret?
Bu Görev İçin Talep Ettiğiniz Ücret?
Bu İş Başvuru ve Bilgi Formundaki verdiğim bilgilerin tam ve doğru olduğunu, zamanla değişecek bilgilerimi en geç on gün içerisinde yazılı olarak bildireceğimi, gerçek dışı beyanımla işe alınmam halinde bu durumun anlaşılmasıyla her hangi bir ihbar ve tazminata gerek olmadan işime son verileceğini ve bundan dolayı herhangi bir talep ve iddiada bulunmayacağımı ve bu nedenle işverenin uğrayacağı zarar ve ziyanı tazmin edeceğimi kabul ve beyan ederim.
 
LOGIN FORM